Hva koster det å flytte kontorer for en bedrift i Oslo?

Å skifte kontor kan være en komplisert prosess, og det er mye som skal planlegges. Ikke bare må man vite hvor man ønsker å ha det nye kontoret sitt, men man bør også velge hvilken standard man vil ha på det, hvor stort det skal være… og så er det jo hele flytteprosessen da.

I denne artikkelen skal vi forholde oss til selve kostnaden ved å flytte kontorer i Oslo. Vi skal begynne med å se litt generelt på hvilke kostnader man kan se for seg å betale for når man flytter kontorlokaler, før vi går mer konkret inn på hva man kan se for seg at det koster å flytte kontor i Oslo.

Hva koster det å flytte kontor for en bedrift?

Det er mange faktorer som vil påvirke kostnadene ved å skifte kontor. Noen av tingene som må vurderes inkluderer:

  • størrelsen på det nye kontoret ditt, for å se hvor mye du blir å betale totalt ved å se på kvadratmeterprisen
  • avstand til de nye lokalene, gitt fraktekostnadene som vil påløpe ved hjelp av flytteselskap
  • antall ansatte, siden det vil være med på å bestemme hvor stort kontorlokale du trenger
  • alt annet som går inn i en flytteprosess, deriblant pakking, og eventuelle innkjøp av nytt utstyr og møblement

Med alle disse faktorene som påvirker den endelige prisen, er det vanskelig å gi et klart estimat på hvor mye det vil koste deg for flytting. Det vi kan gjøre, derimot, er å gi deg noen pekepinner på hvor mye det koster for kontorplass i Oslo, samt for å tilkalle flytteselskap.

Pris for å flytte kontor for en bedrift i Oslo

To av de største kostnadene du vil måtte betale for når du skal gjennomføre kontorflytting i Oslo, inkluderer selve kontorleien (eller kjøp av kontor), og tjenestene til flytteselskapet du tilkaller.

Nytt kontor: Først og fremst må du bestemme deg for om du skal kjøpe kontorlokaler, eller om du skal leie. Å kjøpe et sentralt kontor kan ofte medføre kostnader som strekker seg opp til mange millioner, noe som kanskje best passer for store selskap som banker og produsenter av kjente produkter.

Hvis du heller skal leie kontor i Oslo, derimot, så vil prisen avhenge av størrelse, standard, og beliggenhet. For å ta et eksempel: For et kontor på Aker Brygge, med moderat standard og beliggenhet, ligger prisen for kontorplass på ca. 70,000 kroner per ansatt per år; nybygg med best beliggenhet ligger derimot nærmere 120,000.

Flytteselskap: Også når vi ser på flytteselskaper vil prisen variere. Det er kanksje best om du tar utgangspunkt i at prisen for flytteselskap i Oslo vil koste omtrent 1500 kroner per time for to mann og en flyttebil. Hvis du tar kontakt med det konkrete selskapet du tenker å bruke, så vil det bli enklere for deg å vite både timepris og totalpris for flyttingen.

Det er kanskje unødvendig å si at å flytte kontorer for en bedrift i Oslo ikke akkurat er billig, men fordelen er at du får en sentral kontorplass i hovedstaden – muligens i gådistanse fra en viktig partner av selskapet ditt. Mange ansatte setter også pris på hvor bedriften har kontorplass. Et attraktivt kontor kan hjelpe deg tiltrekke dyktige ansatte. Hvor enn du velger å dra, så ønsker vi deg lykke til med kontorflyttingen din!

Skribent: kontorflytting