Flere bedrifter flytter kontoret ut av Oslo

Som vi henviste til i en annen nyhetssak, så er det mye ledig kontorlokaler i Oslo. Og selv om vi fokuserte på at denne trenden kanskje forårsakes av at mange bedrifter har begynt å benytte hjemmekontor i høyere grad, så har den også forbindelse med at flere bedrifter flytter kontoret ut av Oslo. 

Høye leiepriser

Ifølge en artikkel av DNB fra 2019 er leieprisene i Oslo blant de høyeste i landet, og at de også vokser raskest. Videre spådde de at denne prisøkningen ville nå toppen mot utgangen av 2021, noe som har vist seg å være svært presist. 

For bedrifter som ønsker sentral beliggenhet er Oslo et av de naturlige valgene. Når prisene derimot er skyhøye, blir det vanskelig å rettferdiggjøre leiekostnadene i forhold til overskuddet man har – for å ta vare på mer av kaka, er det flere bedrifter som flytter kontoret ut av Oslo, til billigere nærliggende strøk. 

Usikker prisvekst fremover

Har denne prisveksten på kontorer nådd toppen, eller kommer den til å jevne seg ut, på linje med resten av landet? Det er få som har noe sikkert svar. 

– Vi får vel bare vente og se, som vanlig, sier en bedriftseier som nettopp har flyttet kontoret ut av Oslo (og som gjerne skulle flyttet tilbake)

Skribent: kontorflytting